PUBLICACIÓ ARTICLE A LA REVISTA NATURE - GRUP TLP

/
El passat 24 de novembre, es va publicar un article del Grup TLP Barcelona a la Revista Nature