Participació de la Fundació Orienta al VI Congrés Català de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència

Els centres de la Fundació Orienta van participar amb la confecció de cinc pòsters i, va ser premiat el presentat per Lídia Edo, psicòloga clínica del CSMIJ l'Hospitalet de Llobregat.

4th International Congress on Borderline Personality and Allied Disorders - Viena

Els dies 8, 9 i 10 de setembre, va tenir lloc el 4t Congrés…

XIX CONGRÉS NACIONAL DE PSIQUIATRIA - Palma de Mallorca

Els dies 27, 28 i 29 d’octubre, va tenir lloc el 19è Congrés…

4t congrés de la Societat Internacional de Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (ISTFP) a la ciutat de NY

El passat 14 d'octubre va tenir lloc el 4t congrés de la Societat Internacional de Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència (ISTFP) a la ciutat de Nova York.