COM AJUDAR ELS FILLS A RELAXAR-SE

La relaxació és útil per a destensar l’organisme i disminuir l’estrès mental i muscular.La sensació de calma fomenta la seguretat, la confiança en un mateix, l’alegria i la il·lusió.

ARRIBA LA REGLA. LA PRIMERA MENSTRUACIÓ

Els adolescents han d’aprendre a fer-se grans i a renunciar als privilegis de la infància. Per contra, els pares han de fer front a la pèrdua de dependència dels fills i a les gratificacions que això comportava.